Temesvary, Zsolt

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Project
Organizational Units
Job Title
Last Name
Temesvary
First Name
Zsolt
Name
Temesvary, Zsolt

Search results

Now showing 1 - 8 of 8
 • Publication
  Armutsreisende aus Osteuropa sind speziellen Risiken ausgesetzt
  (Eidgenössische Migrationskommission, 2022) Temesvary, Zsolt [in: Terra Cognita]
  Laut einer aktuellen Studie der Fachhochschule Nordwestscheiz FHNW kommt ein Viertel der in der Schweiz lebenden ausländischen obdachlosen Menschen aus Mittelosteuropa. Ohne Arbeits- und Mietvertrag haben die osteuropäischen Armutsreisenden keinen Anspruch auf eine schweizerische Aufenthaltsbewilligung, folglich werden sie von den meisten Sozialleistungen automatisch ausgeschlossen. Wegen mehrfacher Vulnerabilität erfahren diese Menschen in schweizerischen Städten oft Strassenobdachlosigkeit und absolute Armut.
  01B - Beitrag in Magazin oder Zeitung
 • Publication
  A szociálpedagógia és a szociálpolitika története
  (L'Harmattan, 15.03.2021) Temesvary, Zsolt; Andrea, Rosta; Andrea, Rostáné Riez [in: Szociálpedagógia: Szak-szociálpedagógia]
  Jelen írás célja a szociálpedagógia és a szociálpolitika kapcsolatrendszerének feltárása, különös tekintettel a két diszciplína történeti előzményeire, sajátosságaira és összefonódására. A szociális segítés gyakorlata és a szociálpolitika által beszőtt intézményes, jogszabályi és döntéshozói keretek gyakorlatilag elválaszthatatlanok egymástól. Ugyanakkor hiba lenne a szociálpedagógiára csupán a szociálpolitika meghosszabbított kezeként tekintenünk. A két terület szimbiózisban, szoros kölcsönhatásban áll egymással, ahol a terepről szerzett tapasztalatok, tudások, gyakorlatok legalább annyira fontosak a döntéshozók és jogalkotók számára, mint a szociális szakmában dolgozó szakembereknek a kiszámítható intézményi környezet, a megfelelő szakmai feltételek és előmeneteli lehetőségek. Tanulmányunk elején sorra vesszük a szociális állam feladatainak és jóléti felelősségvállalásának korszakos változásait, illetve a szociálpedagógia szakmai és intézményes fejlődését a szociális politikák által uralt játéktérben. Ezt követően megvizsgáljuk a szociálpedagógia és a szociálpolitika olyan közvetlen kapcsolódási pontjait, mint a jogszabályi környezet, az intézmények világa vagy éppen az értékek és érdekek rendszere. A tanulmány végén a német szociálpedagógiát meghatározó két jogi, intézményes és szociális-szakmai kérdéseket egyaránt felvető vizsgálati egységgel, az egyéni és társas élethelyzet, valamint a megküzdési helyzet koncepciójának elemzésével, szociálpolitikai és szociálpedagógiai aspektusainak feltárásával foglalkozunk.
  04A - Beitrag Sammelband
 • Publication
  Szociálpedagógia: Szak-szociálpedagógia
  (L'Harmattan, 15.03.2021) Temesvary, Zsolt
  Jelen fejezet a szociálpedagógia egészségügyi dimenziójával foglalkozik. A tanulmány fontos célja az egészség szociális vetületeinek, egyéni és társadalmi jóllétben játszott funkciójának, valamint a szociális egyenlőtlenségekben játszott szerepének megvilágítása. Az írás legfőbb célja azonban a hazai egészségügyi rendszerben végzett szociális segítés modelljeinek, problémáinak, jogszabályi környezetének, szakmai és személyi jellemzőinek bemutatása. Mindehhez fontos forrást jelentenek a témában megjelent hazai és külföldi publikációk, jogszabályok, szakmai állásfoglalások és ajánlások. A fejezetből kiderül, hogy a magyarországi kórházi szociális segítés a mai napig nem vetkőzte le rendszerszintű problémáit: az érdekképviseleti, intézményes, jogszabályi, szakmai, integrációs és identitásbeli dilemmákat. Ugyanakkor számos biztató jellel is találkozhatunk a hazai kórházi szociálpedagógiai munka gyakorlatában. Így például egyre több szakember dolgozik egészségügyi intézményekben szakirányú szakmai képesítéssel, a szociális segítők intézményen belüli elismertsége egyre jobb, továbbá az alulról szerveződő szakmai érdekképviselet nyomai is felbukkannak.
  03 - Sammelband
 • Publication
  A kritikai szociális munka kialakulása és jelenkori folyamatai Svájcban
  (10.12.2020) Temesvary, Zsolt [in: Esély/Chance]
  A tanulmány a kritikai szociális munka svájci történetének és kortárs folyamatainak bemutatására vállalkozik a kritikai munka svájci és nemzetközi irodalmának felhasználásával. Az írás ábrázolja a szociális segítés kritikai szemléletének beágyazódását és trendjeit a konzervatív alapokon nyugvó, ugyanakkor markáns neoliberális hatásokkal rendelkező svájci szociálpolitikába. A tanulmány rávilágít a civil társadalom intézményeinek és a kritikai szociális munka gyakorlatának összefonódására és arra, hogy a kisebb és rugalmas civil szervezetek kritikus szociális munkásai miként képesek egy párhuzamos, másodlagos rendszert kiépíteni mindazoknak, akik az államhoz és kantonokhoz köthető ellátásokból kiszorulnak. A kritikai szociális munka elsősorban nagyvárosi környezetben valósul meg Svájcban és mindenekelőtt a hajléktalan emberek és papírok nélküli bevándorlók segítésében ér el kiemelkedő eredményeket.
  01 - Zeitschriftenartikel, Journalartikel oder Magazin
 • Publication
  Hungarian Homeless People in Basel: Homelessness and Social Exclusion from a Lifeworld-oriented Social Work Perspective
  (FEANTSA, 20.12.2019) Temesvary, Zsolt [in: European Journal of Homelessness]
  Although their exact number is unknown, supposedly dozens of destitute Hungarian homeless people currently live in Basel, Switzerland. Despite their vulnerability and severe social needs, social workers and other experts know little about their living conditions. This paper aims to explore the dimensions of time and space as well as the characteristics of personal and institutional relationships of Hungarian homeless people living in Basel. The study applies Hans Thiersch’s lifeworld-oriented perspective on social work that contributes to the better understanding of the affected homeless peoples` daily struggles. The study is based on semi-structured qualitative interviews carried out with both homeless people and social workers in the institutions of homeless care. The paper concludes that due to the ‘protectionist’ mechanisms of Swiss social policy, unregistered Hungarian homeless people are excluded from most cantonal social and health services. However, their daily routine is strictly structured by the opening hours of the low-threshold services and their human relationships are limited to other homeless people as well as social workers at soup kitchens and day-care services.
  01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift
 • Publication
  Egy jobb élet reményében: Magyar hajléktalanok Bázelben
  (22.09.2019) Temesvary, Zsolt [in: Párbeszéd Szociális Szakmai Folyóirat]
  This paper aims to introduce the living conditions, the migration-related motivations and the fulfilment of previous expectations of Hungarian homeless people living in Basel. The research was based on participatory observations conducted in social institutions as well as on semi-structured qualitative interviews carried out with both homeless people and social workers. The main findings of the study reveal that the Hungarian homeless community is rather heterogeneous considering the member’s age, background and the general circumstances of living. Despite of this heterogeneity, the common language and cultural background create a relatively strong bond among the affected people. Although Basel is not a primary target of economic migration, the tolerance of the authorities and the people, and the favourable living conditions affect a lot of Hungarian and other Eastern-European destitute people to the city. The previous expectations for living a better life and finding a job are regularly not fulfilled and people are often trapped in homelessness and poverty.
  01 - Zeitschriftenartikel, Journalartikel oder Magazin
 • Publication
  Being Poor and Excluded in a Rich Society: Hungarian Homeless People in Basel
  (21.09.2019) Temesvary, Zsolt
  After the extension of the European Union, the European Economic Community and the so called Schengen Area, hundred thousands of Central and Eastern European (CEE) citizens decided to leave their home country for living and working in one of the economically developed countries of Western Europe. Even though Switzerland is not member state of the EU, it is the fourth most popular target country among CEE citizens. In the wake of highly qualified young workers, a lot of poor and/or homeless people left their home because of extreme poverty, social exclusion, stigmatisation and marginalisation. The new order-based social policies against poor and homeless people in Poland, Hungary and Romania just exacerbated the situation and compelled further excluded social groups to leave their home countries. Although Swiss social workers undisputedly experience an augmented burden in the institutions of homeless care, they do not know too much about the living conditions of destitute mobile EU citizens. Therefore, this paper aims to explore the migration-related motivations, experiences, coping strategies and future plans of destitute CEE citizens living in Basel. The main question of the research is that why destitute EU citizens left their home country, their families and gave up their jobs for an unpredictable and risky new life in Switzerland. The research primarily focuses on the surviving strategies of CEE homeless people, with particular regard to their relationship to the Swiss homeless care. The analysis is based on semi-structured qualitative interviews carried out with the affected people and social workers as well as on participatory observations conducted in the institutions of homeless care in Basel city. Doing so, the research introduces the living conditions of an Eastern European homeless community by following their activities in the city’s night shelters, day-care institutions and soup-kitchens. The applied qualitative research revealed that the Central and Eastern European homeless population in Basel is rather heterogeneous incorporating street musicians, beggars, temporary workers, prostitutes and criminals alike. None of the interviewed persons came directly to Basel, they arrived to the city after a longer or shorter European wandering of which starting point was almost always Vienna. They prefer Basel to the other European cities because the police is more tolerant, authorities are supportive and people are generally friendly with the newcomers. However, destitute EU citizens are eligible only for a few social services in Switzerland, most of them can use solely low-threshold services like soup kitchens and temporary night shelters, and a lot of them sleep in public places on a daily basis. As they are allowed to stay in the city only for three months without residence permit, most of the destitute EU citizens are sans-papiers and are not eligible for social allowances in Basel.
  06 - Präsentation
 • Publication
  Minimum Income Protection Schemes in the Central and Eastern European Countries
  (Corvinus University of Budapest, 15.12.2018) Temesvary, Zsolt [in: Corvinus Journal of Sociology and Social Policy]
  This paper aims to introduce the characteristics of minimum income protection schemes in Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic. Minimum social incomes incorporate all non-contributory, mostly means-tested social allowances, family supports and housing benefits which are available even to the poorest layers of society. The study first introduces the structure of minimum social protection systems in the selected countries, then assesses the amount of the related social transfers regarding three household types – single adult households, as well as single- and two-parent households with two children aged 7 and 14 years – showing the maximum amount of subsidies these households can receive. The categorization of households and social transfers was based on the 2013 SAMIP (Social Assistance and Minimum Income Protection Interim) dataset, which was revised for the 2016 MISSOC database to incorporate the newest social allowances that have been introduced since 2013 (e.g. Family 500+ in Poland and some provisions of the 2014 Hungarian welfare reform).
  01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift