A szociálpedagógia és a szociálpolitika története

Vorschaubild nicht verfügbar
Autor:innen
Autor:in (Körperschaft)
Publikationsdatum
15.03.2021
Typ der Arbeit
Studiengang
Typ
04A - Beitrag Sammelband
Herausgeber:innen
Andrea, Rosta
Andrea, Rostáné Riez
Herausgeber:in (Körperschaft)
Betreuer:in
Übergeordnetes Werk
Szociálpedagógia: Szak-szociálpedagógia
Themenheft
DOI der Originalpublikation
Reihe / Serie
Reihennummer
Jahrgang / Band
Ausgabe / Nummer
Seiten / Dauer
25-45
Patentnummer
Verlag / Herausgebende Institution
L'Harmattan
Verlagsort / Veranstaltungsort
Budapest
Auflage
Version
Programmiersprache
Abtretungsempfänger:in
Praxispartner:in/Auftraggeber:in
Zusammenfassung
Jelen írás célja a szociálpedagógia és a szociálpolitika kapcsolatrendszerének feltárása, különös tekintettel a két diszciplína történeti előzményeire, sajátosságaira és összefonódására. A szociális segítés gyakorlata és a szociálpolitika által beszőtt intézményes, jogszabályi és döntéshozói keretek gyakorlatilag elválaszthatatlanok egymástól. Ugyanakkor hiba lenne a szociálpedagógiára csupán a szociálpolitika meghosszabbított kezeként tekintenünk. A két terület szimbiózisban, szoros kölcsönhatásban áll egymással, ahol a terepről szerzett tapasztalatok, tudások, gyakorlatok legalább annyira fontosak a döntéshozók és jogalkotók számára, mint a szociális szakmában dolgozó szakembereknek a kiszámítható intézményi környezet, a megfelelő szakmai feltételek és előmeneteli lehetőségek. Tanulmányunk elején sorra vesszük a szociális állam feladatainak és jóléti felelősségvállalásának korszakos változásait, illetve a szociálpedagógia szakmai és intézményes fejlődését a szociális politikák által uralt játéktérben. Ezt követően megvizsgáljuk a szociálpedagógia és a szociálpolitika olyan közvetlen kapcsolódási pontjait, mint a jogszabályi környezet, az intézmények világa vagy éppen az értékek és érdekek rendszere. A tanulmány végén a német szociálpedagógiát meghatározó két jogi, intézményes és szociális-szakmai kérdéseket egyaránt felvető vizsgálati egységgel, az egyéni és társas élethelyzet, valamint a megküzdési helyzet koncepciójának elemzésével, szociálpolitikai és szociálpedagógiai aspektusainak feltárásával foglalkozunk.
Schlagwörter
Sozialpädagogik, Sozialpolitik
Fachgebiet (DDC)
300 - Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie
Projekt
Veranstaltung
Startdatum der Ausstellung
Enddatum der Ausstellung
Startdatum der Konferenz
Enddatum der Konferenz
Datum der letzten Prüfung
ISBN
978-963-414-695-7
ISSN
Sprache
Andere
Während FHNW Zugehörigkeit erstellt
Ja
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Begutachtung
Peer-Review der ganzen Publikation
Open Access-Status
Closed
Lizenz
Zitation
TEMESVARY, Zsolt, 2021. A szociálpedagógia és a szociálpolitika története. In: Rosta ANDREA und Rostáné Riez ANDREA (Hrsg.), Szociálpedagógia: Szak-szociálpedagógia. Budapest: L’Harmattan. S. 25–45. ISBN 978-963-414-695-7. Verfügbar unter: https://irf.fhnw.ch/handle/11654/32404