Temesvary, Zsolt

Lade...
Profilbild
E-Mail-Adresse
Geburtsdatum
Projekt
Organisationseinheiten
Berufsbeschreibung
Nachname
Temesvary
Vorname
Zsolt
Name
Temesvary, Zsolt

Suchergebnisse

Gerade angezeigt 1 - 7 von 7
 • Publikation
  A szociálpedagógia és a szociálpolitika története
  (L'Harmattan, 15.03.2021) Temesvary, Zsolt; Andrea, Rosta; Andrea, Rostáné Riez [in: Szociálpedagógia: Szak-szociálpedagógia]
  Jelen írás célja a szociálpedagógia és a szociálpolitika kapcsolatrendszerének feltárása, különös tekintettel a két diszciplína történeti előzményeire, sajátosságaira és összefonódására. A szociális segítés gyakorlata és a szociálpolitika által beszőtt intézményes, jogszabályi és döntéshozói keretek gyakorlatilag elválaszthatatlanok egymástól. Ugyanakkor hiba lenne a szociálpedagógiára csupán a szociálpolitika meghosszabbított kezeként tekintenünk. A két terület szimbiózisban, szoros kölcsönhatásban áll egymással, ahol a terepről szerzett tapasztalatok, tudások, gyakorlatok legalább annyira fontosak a döntéshozók és jogalkotók számára, mint a szociális szakmában dolgozó szakembereknek a kiszámítható intézményi környezet, a megfelelő szakmai feltételek és előmeneteli lehetőségek. Tanulmányunk elején sorra vesszük a szociális állam feladatainak és jóléti felelősségvállalásának korszakos változásait, illetve a szociálpedagógia szakmai és intézményes fejlődését a szociális politikák által uralt játéktérben. Ezt követően megvizsgáljuk a szociálpedagógia és a szociálpolitika olyan közvetlen kapcsolódási pontjait, mint a jogszabályi környezet, az intézmények világa vagy éppen az értékek és érdekek rendszere. A tanulmány végén a német szociálpedagógiát meghatározó két jogi, intézményes és szociális-szakmai kérdéseket egyaránt felvető vizsgálati egységgel, az egyéni és társas élethelyzet, valamint a megküzdési helyzet koncepciójának elemzésével, szociálpolitikai és szociálpedagógiai aspektusainak feltárásával foglalkozunk.
  04A - Beitrag Sammelband
 • Publikation
  Szociálpedagógia: Szak-szociálpedagógia
  (L'Harmattan, 15.03.2021) Temesvary, Zsolt
  Jelen fejezet a szociálpedagógia egészségügyi dimenziójával foglalkozik. A tanulmány fontos célja az egészség szociális vetületeinek, egyéni és társadalmi jóllétben játszott funkciójának, valamint a szociális egyenlőtlenségekben játszott szerepének megvilágítása. Az írás legfőbb célja azonban a hazai egészségügyi rendszerben végzett szociális segítés modelljeinek, problémáinak, jogszabályi környezetének, szakmai és személyi jellemzőinek bemutatása. Mindehhez fontos forrást jelentenek a témában megjelent hazai és külföldi publikációk, jogszabályok, szakmai állásfoglalások és ajánlások. A fejezetből kiderül, hogy a magyarországi kórházi szociális segítés a mai napig nem vetkőzte le rendszerszintű problémáit: az érdekképviseleti, intézményes, jogszabályi, szakmai, integrációs és identitásbeli dilemmákat. Ugyanakkor számos biztató jellel is találkozhatunk a hazai kórházi szociálpedagógiai munka gyakorlatában. Így például egyre több szakember dolgozik egészségügyi intézményekben szakirányú szakmai képesítéssel, a szociális segítők intézményen belüli elismertsége egyre jobb, továbbá az alulról szerveződő szakmai érdekképviselet nyomai is felbukkannak.
  03 - Sammelband
 • Publikation
  A kritikai szociális munka kialakulása és jelenkori folyamatai Svájcban
  (10.12.2020) Temesvary, Zsolt [in: Esély/Chance]
  A tanulmány a kritikai szociális munka svájci történetének és kortárs folyamatainak bemutatására vállalkozik a kritikai munka svájci és nemzetközi irodalmának felhasználásával. Az írás ábrázolja a szociális segítés kritikai szemléletének beágyazódását és trendjeit a konzervatív alapokon nyugvó, ugyanakkor markáns neoliberális hatásokkal rendelkező svájci szociálpolitikába. A tanulmány rávilágít a civil társadalom intézményeinek és a kritikai szociális munka gyakorlatának összefonódására és arra, hogy a kisebb és rugalmas civil szervezetek kritikus szociális munkásai miként képesek egy párhuzamos, másodlagos rendszert kiépíteni mindazoknak, akik az államhoz és kantonokhoz köthető ellátásokból kiszorulnak. A kritikai szociális munka elsősorban nagyvárosi környezetben valósul meg Svájcban és mindenekelőtt a hajléktalan emberek és papírok nélküli bevándorlók segítésében ér el kiemelkedő eredményeket.
  01 - Zeitschriftenartikel, Journalartikel oder Magazin
 • Publikation
  Hungarian Homeless People in Basel: Homelessness and Social Exclusion from a Lifeworld-oriented Social Work Perspective
  (FEANTSA, 20.12.2019) Temesvary, Zsolt [in: European Journal of Homelessness]
  Although their exact number is unknown, supposedly dozens of destitute Hungarian homeless people currently live in Basel, Switzerland. Despite their vulnerability and severe social needs, social workers and other experts know little about their living conditions. This paper aims to explore the dimensions of time and space as well as the characteristics of personal and institutional relationships of Hungarian homeless people living in Basel. The study applies Hans Thiersch’s lifeworld-oriented perspective on social work that contributes to the better understanding of the affected homeless peoples` daily struggles. The study is based on semi-structured qualitative interviews carried out with both homeless people and social workers in the institutions of homeless care. The paper concludes that due to the ‘protectionist’ mechanisms of Swiss social policy, unregistered Hungarian homeless people are excluded from most cantonal social and health services. However, their daily routine is strictly structured by the opening hours of the low-threshold services and their human relationships are limited to other homeless people as well as social workers at soup kitchens and day-care services.
  01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift
 • Publikation
  Egy jobb élet reményében: Magyar hajléktalanok Bázelben
  (22.09.2019) Temesvary, Zsolt [in: Párbeszéd Szociális Szakmai Folyóirat]
  This paper aims to introduce the living conditions, the migration-related motivations and the fulfilment of previous expectations of Hungarian homeless people living in Basel. The research was based on participatory observations conducted in social institutions as well as on semi-structured qualitative interviews carried out with both homeless people and social workers. The main findings of the study reveal that the Hungarian homeless community is rather heterogeneous considering the member’s age, background and the general circumstances of living. Despite of this heterogeneity, the common language and cultural background create a relatively strong bond among the affected people. Although Basel is not a primary target of economic migration, the tolerance of the authorities and the people, and the favourable living conditions affect a lot of Hungarian and other Eastern-European destitute people to the city. The previous expectations for living a better life and finding a job are regularly not fulfilled and people are often trapped in homelessness and poverty.
  01 - Zeitschriftenartikel, Journalartikel oder Magazin
 • Publikation
  Minimum Income Protection Schemes in the Central and Eastern European Countries
  (Corvinus University of Budapest, 15.12.2018) Temesvary, Zsolt [in: Corvinus Journal of Sociology and Social Policy]
  This paper aims to introduce the characteristics of minimum income protection schemes in Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic. Minimum social incomes incorporate all non-contributory, mostly means-tested social allowances, family supports and housing benefits which are available even to the poorest layers of society. The study first introduces the structure of minimum social protection systems in the selected countries, then assesses the amount of the related social transfers regarding three household types – single adult households, as well as single- and two-parent households with two children aged 7 and 14 years – showing the maximum amount of subsidies these households can receive. The categorization of households and social transfers was based on the 2013 SAMIP (Social Assistance and Minimum Income Protection Interim) dataset, which was revised for the 2016 MISSOC database to incorporate the newest social allowances that have been introduced since 2013 (e.g. Family 500+ in Poland and some provisions of the 2014 Hungarian welfare reform).
  01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift